Głównym obszarem moich zainteresowań artystycznych są działania łączące fotografię z innymi dziedzinami sztukami jak muzyka czy teatr. Jestem między innymi autorem scenografii fotograficznych do przedstawień tworzonych przez studentów i pracowników naukowych architektury oraz współautorem profesjonalnej scenografii do Czarodziejskiego Fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta wystawionego w Teatrze Polskim w Szczecinie. Jestem również autorem licznych wystaw fotograficznych na wernisażach których wykorzystywałem diaporamy, animacje komputerowe oraz graną na żywo muzykę jazzową. Specjalnie przygotowanymi zdjęciami komentowałem serię „Opowiadań Szczecińskich” autorstwa Krzysztofa Bizia. Opowiadania wraz ze zdjęciami były publikowane w Gazecie wyborczej. Moje zainteresowania artystyczne są również ściśle związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz projektową. Większość wystaw fotograficznych była uzupełnieniem wystąpień na kongresach i konferencjach naukowych. Wystawy fotograficzne towarzyszyły również wielu wykładom wygłaszanym na uczelniach krajowych i zagranicznych. Przy tworzeniu fotogramów wykorzystuję zaawansowane techniki montażu komputerowego. Tematem większości zdjęć są problemy architektoniczne i urbanistyczne. Kontynuując zamiłowanie do fotograficznego interpretowania problemów architektoniczno-urbanistycznych obecnie moje zainteresowanie kieruję również ku portretowi psychologicznemu.

Zaprezentowane w galerii zestawy fotograficzne ukazują zarówno prace poświęcone architekturze jak i fotogramy ukazujące inne obszary moich zainteresowań w tym zdjęcia, którym towarzyszą własne teksty.

 

Reportaż z wernisażu wystawy Waldemara Marzęckiego pt. „Portrety Portrety”
do muzyki Adama Opatowicza.
Osobą portretowaną była Katarzyna Lisman
Galeria FORMA.
 

 
Autor reportażu fotograficznego Paweł Rubinowicz i Monika Ciszak.