Wykładam fotografię na kierunku Wzornictwo

oraz na Podyplomowych Studiach Architektury i Projektowania Wnętrz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 
W latach 1970-1974 współpracowałem z Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej.
 
Od 1974 do 1979 roku studiowałem architekturę na Politechnice Szczecińskiej. Od roku 1982 do dzisiaj pracuję jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT (dawnej Politechniki Szczecińskiej).
Jestem profesorem zwyczajnym zatrudnionym w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego.

 

 
W 1989 skończyłem trzyletni staż w Gdańsku i zostałem członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 90-tych ponownie współpracowałem z Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej przygotowując liczne czołówki komputerowe programów telewizyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym. Współpracowałem również z telewizją prywatną, gdzie opracowałem program poświęcony w całości problemom urbanistyki szczecińskiej.
 
W latach 2002-2005 pełniłem funkcję prezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Jako członek Związku Polskich Artystów Fotografików przygotowałem liczne wystawy fotograficzne prezentowane w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. Szczególne miejsce zajmują w nich pokazy multimedialne z wykorzystaniem projekcji slajdów na kilku rzutnikach, grafiki i animacji komputerowej, pantomimy i muzyki jazzowej.
 
Jestem współautorem scenografii teatralnej do inscenizacji Czarodziejskiego Fletu wystawianego w Teatrze Polskim w Szczecinie oraz Nokturn dla Pani Tilebein w Teatrze Kameralnym w Szczecinie.
 
WAŻNIEJSZE WYSTAWY I DIAPORAMY
 
1983 Niemcy
Seminarium naukowe na Uniwersytecie w Dortmundzie
Diaporama pt. „Town planning composition as an improvement component of the life conditions of settlement inhabitants”
1984 Portugalia
Kongres Światowej Organizacji Urbanistycznej
Diaporama pt. “Periodicity of town space development”
1984 Włochy
Uniwersytet w Mediolanie
Diaporama pt. „Ewolution of town shape”
1985 Francja
Kongres Światowej Organizacji Urbanistycznej w Paryżu Pałac UNESCO
- Diaporama pt. „Some examples of deformation of oryginal town   planning and architectural compositions by outbuildings”
- Diaporama pt.” ... town it is a colletive home for thousands of people”
Wystawa fotograficzna „Town”
1985 Polska
Galeria “Test” – BWA Warszawa
Wystawa indywidualna „Nie dotykać! - urządzenie do mieszkania”
1987 Polska
Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin Udział w międzynarodowym wernisażu grupy „Od wtorku” (Polska-Dania-Kanada) Wystawa fotograficzna dotycząca problemów urbanistyki i egzystencji ludzkiej
Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin
Diaporama dotycząca architektury i urbanistyki Wenecji
Diaporama dotycząca architektury i urbanistyk Asyżu
Ogólnopolska sesja naukowa Politechnika Szczecińska
Diaporama dotycząca dot. historii Szczecina i jego przekształceń urbanistycznych
1988 Polska
Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin
Indywidualna wystawa fotograficzna towarzysząca Dialogowi zorganizowanemu przez Związek Polskich Artystów Fotografików „Fotografia i architektura”
1988 Austria
Hochschule fur Angewandte Kunst” - Wiedeń
Indywidualna wystawa fotograficzna „Transformation of Szczecin urban space”
1989 Szwecja
Galeria „Form und Farg” Verkstanden” – Eskilstuna
Indywidualna wystawa fotograficzna „People and town”
1990 Polska
Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin
Udział w Biennale Sztuki Współczesnej „Salon jesienny 90” Wystawa fotograficzna
1991 Polska – Niemcy
 Udział w międzynarodowej wystawie „Ansichten aus fune jahrhunderten – Widoki z pięciu wieków”
Regensburg, Museum Ostdeusche Galerie
Kiel, Stiftung Pommern
Bremenhaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum
Luneburg, Museum fur das Furstentum Luneburg
1992 Dania
Tydzień kultury Szczecina w Esbjerg.
- Wystawa osiągnięć projektowych – Ratusz miejski
- Wystawa fotograficzna „Town” w Hovedbibloteket
1993 Niemcy
ICC Berlin
Wystawa fotograficzna i projektu przebudowy Basenu Północnego na międzynarodowy port jachtowy i centrum wystawiennicze
1993 Polska
Wystawa indywidualna „Komputer Art.” Klub 13 Muz.
-fotografia komputerowa
- animacje komputerowe
- diaporama z graną na żywo muzyką Marka Kazany
1994 Hiszpania
Wyjazd w ramach programu THEMPUS na seminarium dot. zastosowania techniki komputerowej w dydaktyce.
Palma de Malorka
Udział w międzynarodowej konferencji „Interactive multimedia over network”
- wystawa grafik komputerowych
- pokaz wykładu techniką animacji komputerowej
- wykład pt. „Computers in didactic process”
1994 Polska
Udział w wystawie „Salon Jesienny 94”
Wystawa fotograficzna
1995 Polska
Udział w międzynarodowej wystawie „On line”, Festiwal Sztuki Krajów Nadbałtyckich (reprezentant Szczecina)
1997 Polska
Udział w wystawie jubileuszowej z okazji 20-lecia Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.
2000 Polska
Klub związków twórczych 13 Muz – Szczecin
Wystawa osiągnięć twórczych (prezentacja między innymi Diagramu Ciągłości Przestrzennej będącego głównym składnikiem przygotowywanej pracy habilitacyjnej)
2001 Holandia
Międzynarodowa wystawa fotografików z Holandii i Polski „People of our planet”
Enschede i Szczecin
2002 Polska
Udział w wystawie jubileuszowej z okazji 25-lecia Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Książnica Pomorska
2003 Polska
Udział w wystawie jubileuszowej z okazji 50-lecia Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Książnica Pomorska
2006 Polska
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „Tekstografia” – Muzeum Narodowe w Szczecinie
2007 Polska
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „Wenecja” – Muzeum Narodowe w Szczecinie
2007 Polska
Zbiorowa wystawa fotograficzna z okazji 30-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików – Galeria Gotycka - Zamek Książąt Pomorskich
2008 Niemcy
Wystawa fotograficzna pt. „Bucher”– Fotogalerie Berlin Friedrichshain, Berlin 2008 w ramach miesiaca fotografii
2008 Holandia
Zbiorowa wystawa fotograficzna z okazji 20-lecia „Fotogalerie OBJEKTIFF” Enschede, Holandia, 2008
2008 Polska
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „Wirydarz myśli” – Galeria architektury FORMA pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie.
2008 Polska
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „Wirydarz myśli” – w ramach Westiwalu - Szczecinie
2009 Polska
Zbiorowa wystawa fotograficzna członków  Okręgu Szczecin ZPAF "Zmiany-2" Zamek Książąt Pomorskich, sala Świętoborzyców
2009 Polska
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „Portrety Portrety” z muzyką Adama Opatowicza – Galeria architektury FORMA pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 2010 Polska
 Wystawa fotograficzna pt. „Piękno narastania” w ramach "Westivalu" willa Lentza Szczecin
2010 Polska
 Wystawa fotograficzna twórczości architektów pt. „Police” w ramach "Westivalu" galeria Kapitańska Szczecin
2011 Polska
Indywidualna wystawa fotograficzna pt. „POMYŚLI” z muzyką Adama Opatowicza i udziałem performerów: Antoniego Karwowskiewgo i Andrzeja Pawełczyka – Galeria architektury FORMA pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie.