Opłata za zajęcia w Zimowej Szkole Fotografii trwającej od 14.01.2014 r. do 7.02.2014 r. wynosi 500 zł.
 
W ramach tej opłaty zapewnione będzie 16 godzin wykładów oraz korekt zadań fotograficznych przygotowanych samodzielnie przez słuchaczy.
 
Wpisowe zapewniające rezerwację miejsca w wysokości
250 zł należy wpłacić do dnia 7.01.2014 r. na konto:
Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego SFERA
ul. 5 Lipca 7/10
70-375 Szczecin
nr 56 1050 1559 1000 0090 6755 2357
z dopiskiem „Przedpłata - "Zimowa Szkoła Fotografii”.
 
Pozostałą część opłaty w wysokości
250 zł należy wpłacić do dnia 14.01.2014 r.
na to samo konto:
Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego SFERA
ul. 5 Lipca 7/10
70-375 Szczecin
nr 56 1050 1559 1000 0090 6755 2357
z dopiskiem „Zimowa Szkoła Fotografii”.
 
Brak przedpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje utratę rezerwacji miejsca w zajęciach.
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w zajęciach będzie decydować kolejność wpłat.
 
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę przesłać za pomocą strony internetowej używając zakładki „Kontakt” lub omówić telefonicznie pod numerem  0 601-42-21-03 
 
Z wyrazami szacunku
Waldemar Marzęcki