Program zajęć:
 
Spotkania składają się z trzech części zaznaczonych odpowiednimi kolorami:
      
      A  Wykłady z teorii i praktyki fotograficznej,
     
      B  Omówienie zadań wykonywanych przez uczestników szkoły,
    
      C  Rozważania na temat aspektów artystycznych w fotografii
         ilustrowanych dorobkiem wystawienniczym i multimedialnym
         wykładowcy.
 
Spotkanie 1 wtorek godz. 1800 – 2000
 
1.    Przedstawienie problematyki i organizacji zajęć w Zimowej Szkole 
       Fotografii.
2.    Historia fotografii i stylów fotograficznych w zarysie.
3.    Różne formy zastosowania fotografii.
4.    Omówienie zadań do wykonania na następnych spotkaniach:
      · przygotowanie przez słuchaczy zestawu zdjęć dokumentujących
       wybraną uroczystość rodzinną.
           · wykonywanie zdjęć krajobrazu miejskiego lub otwartego.
      · zaproszenie słuchaczy do przygotowania indywidualnych zestawów
       prac fotograficznych, które zostaną zaprezentowane i omówione na
       zakończenie zajęć w Szkole Fotografii.
 
Spotkanie 2 piątek godz. 1800 – 2000
 
5.   Budowa aparatów cyfrowych.
6.   Przegląd różnych typów aparatów cyfrowych z radami dotyczącymi ich
      zakupu w zależności od potrzeb fotografującego.
7.   Rodzaje kart pamięci fotograficznych.
8.   Sposoby przenoszenie zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera lub
      oglądania ich na ekranie telewizyjnym.
9.   Metody archiwizacji i katalogowania zdjęć.
10.  Korekta zadań fotograficznych wykonanych samodzielnie przez
      słuchaczy:
      ·  dokumentacja uroczystości rodzinnych.
 
 
12.   Język fotografii w architekturze na przykładzie wystaw "Jak Szczecin" i
      "Moja Wenecja"
 
Spotkanie 3 wtorek godz. 1800 – 2000
 
13.  Czas ekspozycji.
14.  Przesłona.
15.  Tryby ekspozycji w aparatach cyfrowych:
      ·  automatyka programowa,
      ·  automatyka z preselekcją czasu,
      ·  automatyka z preselekcją przesłony,
      ·  tryb manualny.
16.  Kompensacja ekspozycji.
17.  Korekty ekspozycji – Braketing.
18.  Balans bieli.
19.  Parametry obiektywów i ich wpływ na proces fotografowania.
20.  Zoom optyczny i cyfrowy.
21.  Omówienie organizacji i obsługi menu w aparatach cyfrowych –
      prostych i zaawansowanych - jak z nich korzystać.
22.  Korekta zadań fotograficznych wykonanych samodzielnie przez
      słuchaczy:
      ·  omówienie zdjęć krajobrazu miejskiego lub otwartego.
23.  Omówienie zadania fotograficznego do wykonania na piątym
      spotkaniu
      ·  świadome użycie w fotografii czasu i przesłony.
 
Spotkanie 4 piątek godz. 1800 – 2000
 
24.  Metody nastawiania ostrości.
25.  Czułość ISO.
26.  Rozdzielczości zdjęć.
27.  Formaty zapisu zdjęć i ich wpływ na jakość fotografii i wielkość
      plików.
28.  Kompresja plików.
29.  Używanie skanerów płaskich.
30.  Omówienie podstawowych błędów technicznych popełnianych przez
      fotografujących.
31.  Omówienie zadania do wykonania na piątym spotkaniu
      · twórcze wykorzystanie ostrości w fotografii
 
32.  Inspiracje literackie w fotografii na podstawie wystaw "Konformizm",
      "Ogród jest w nas" i "Tekstografia"
 
Spotkanie 5 wtorek godz. 1800 – 2000
 
33.  Wprowadzenie do problematyki kompozycji obrazu fotograficznego.
34.  Omówienie podstawowych błędów kompozycyjnych popełnianych
      przez fotografujących.
35.  Korekta zadań fotograficznych wykonanych samodzielnie przez
      słuchaczy:
      · świadome użycie w fotografii czasu i przesłony,
      · twórcze wykorzystanie ostrości w fotografii.
36.  Omówienie zadania fotograficznego do wykonania na siódme
      spotkanie:
      · zdjęcia wykonane z wykorzystaniem zasad prawidłowego
        komponowania kadru.
 
Spotkanie 6 piątek godz. 1800 – 2000
 
37.  Obróbka cyfrowa zdjęć z użyciem programów komputerowych:
      · histogram,
      ·  poprawianie błędów ekspozycji i praca na krzywych,
      · usuwanie czerwonych oczu,
      · retusz twarzy,
      · usuwanie z fotografii niepotrzebnych elementów,
      ·  wyostrzanie zdjęć,
      ·  redukcja szumów,
      · korekta błędów optyki,
      · przetwarzanie fotografii kolorowej na czarnobiałą, sepię,
      · przegląd zastosowania filtrów fotograficznych,
      · zastosowanie tabletu,
      ·  technika łagodzenia kontrastów techniką HDR high dynamic range.
 
38.   Portret psychologiczny ("Oficyna", "Portrety - portrety")
 
Spotkanie 7 wtorek godz. 1800 – 2000
 
39.  Metody prezentacji prac fotograficznych:
      ·  przygotowanie zdjęć do druku w laboratoriach usługowych,
      ·  przygotowanie zdjęć do publikacji w Internecie,
      ·  sposoby oprawy zdjęć,
      ·  przygotowanie portfolio fotograficznego,
      ·  sposoby przygotowania prezentacji zdjęć w komputerze i ramkach
         cyfrowych z omówieniem programów komputerowych służących do
         prezentacji zdjęć.
      ·  diaporama – łączenie fotografii z dźwiękiem,
40.  Korekta zadań fotograficznych wykonanych samodzielnie przez 
      słuchaczy:
      · zdjęcia wykonane z wykorzystaniem zasad prawidłowego
             komponowania kadru.
41.  Omówienie zadania fotograficznego do wykonania na następne
      spotkanie:
      · przygotowanie indywidualnego zestawu zdjęć.
 
Spotkanie 8 piątek godz. 1800 – 2000
 
42.  Zasady przygotowania indywidualnej wystawy fotograficznej.
43.  Korekta zadań fotograficznych wykonanych samodzielnie przez
      słuchaczy:
      · prezentacja i omówienie zestawów fotograficznych przygotowanych
        przez słuchaczy.
44.  Multimedialna postać fotografii na przykładzie pokazów
       multimedialnych: "Rocznica", "Wirydarz", "Moja Wenecja", "Portrety".
45.  Podsumowanie i zakończenie spotkań.